Regulamin sklepu Endtimestore.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.endtimestore.pl

Sklep internetowy, działajacy pod adresem www.endtimestore.pl , którego właścicielem jest Endtime.pl LTD,spółka wpisana do rejestru Companies House pod numerem 8149904. Dane adresowe / kontaktowe: ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. Wzakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający")
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www. endtimestore.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Endtimestore.pl jest firma Endtime.pl LTD Spółka z siedzibą w Krakowie, adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23/3
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową kosmetyków naturalnych, preparatów ziołowych, filtrów do wody, nasion oraz produktów do higieny.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.endtimestore.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.endtimestore.pl są  wolne od wad.

III. Dane kontaktowe

 1. Infolinia Biura Obsługi Klienta – (12) 361 33 30 lub GG: 518 556 73 czynna w dni robocze w godzinach od 9-17 
 2. Adresu poczty elektroniczneje-mail : kontakt@endtimestore.pl

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. Zamówienia na produkty można składać w Sklepie za pośrednictwem stron www.endtimestore.pl
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej  są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 6. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie.
 9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 10. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. Zamówienia wysyłane są kurierem następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
 11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 12. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawodo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 13. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jestznane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
 15. Akceptujemy następujące karty kredytowe: Visa, MasterCard oraz Discover. W przypadku płatności kartą kredytową za zakup nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty. Pamiętaj, aby podać swój dokładny adres oraz numer telefonu (tj. adres i numer telefonu, które podałeś w banku, który wydał kartę kredytową). Podanie nieprawidłowych informacji spowoduje opóźnienie w realizacji zamówienia. Twoja karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wysyłki zamówienia.
 16. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
 17. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 18. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 19. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 20. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.
 21. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.
 22. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.

V. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi 2-3 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia.Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym  sklepu (zwykle 1 dzień roboczy).
 1. KOSZTY DOSTAWY:
 • 4.1. Zakupy powyżej 180 zł - 0 zł
 • 4.2. Przesyłka Kurierska:
  • Paczka do 5kg 12.00zł
  • Paczka od 5 kg do 15kg 12.50zł
  • Paczka od 15 kg do 25kg 13.60zł
  • Paczka od 15 kg do 30kg 15.00zł
 1. Wszystkie wysyłane przez nas paczki są profesjonalnie zapakowany. Towar jest zabezpieczany, aby nie mógł ulec uszkodzeniom, podczas przewozu.Klient ma możliwość sprawdzenie zawartości przesyłki przy kurierze.
 2. Przy odbiorze paczki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności  kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). Jest to warunek konieczny do złożenia reklamacji w sklepie www.endtimestore.pl

VI. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  1. SERWIS PayU – za pomocą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych;
  2. SERWIS PayPal
  3. PRZELEW BANKOWY – na rachunek:97124046501111001058245915(Bank Pekao S.A.)
 1. Zamówienia opłacane za pośrednictwem serwisu PayU lub drogą tradycyjnego przelewu zostaną anulowane po 10 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

VII. Zwroty i reklamacje

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta.
 2. Sklep w ciągu 14 (czternastu dni) ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego lub zwraca wpłaconą kwotę. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od otrzymania przesyłki. Zamawiający powiniem poinformować sprzedawcę o tym fajcie mailowo oraz odesłać przedmioty na adres sprzedawcy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Endtime.pl
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.endtimestore.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 3. Zapewniamy prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Kiedy dokonujesz zakupu na naszej stronie, podajesz imię i nazwisko, adres mailowy, dane z karty kredytowej, adres, numer telefonu i hasło. Wykorzystujemy te informacje do realizacji Twoich zamówień, aby na bieżąco informować Cię odnośnie Twoich zamówień oraz personalizować Twoje preferencje zakupowe.
 4. Nasze bezpieczne serwery chronią Twoje dane za pomocą zaawansowanych technik szyfrowania oraz technologii zapory (firewall).
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 6. Abyś był na bieżąco z naszymi najnowszymi ofertami, możemy informować Cię o naszych aktualnych promocjach, ofertach specjalnych i nowościach na stronie sklepu Endtimestore.pl. Możesz zrezygnować z otrzymywania newsletterem, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w każdym mailu, który od nas otrzymasz.
 7. Aby wziąć udział w naszych konkursach lub loteriach nagród, podajesz imię i nazwisko, adres mailowy oraz adres do korespondencji. Jeżeli wygrasz, wyślemy nagrodę na podany adres i poinformujemy Cię o tym drogą mailową. Jeśli weźmiesz udział w konkursie lub loterii, zostaniesz także objęty naszym niusleterem, aby otrzymywać informacje o promocjach, ofertach specjalnych i nowościach na stronie sklepu Endtimestore.pl. Możesz wypisać się z tej listy mailingowej, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w każdym otrzymanym mailu.
 8. Korzystamy z „ciasteczek” w celu śledzenia Twojej bieżącej sesji zakupowej, aby spersonalizować Twoje preferencje i po to, abyś mógł w każdej chwili przeglądać zawartość koszyka.

IX. Prywatność na pozostałych stronach internetowych

 1. Pozostałe strony dostępne poprzez naszą stronę mają własne zasady dotyczące prywatności oraz gromadzenia danych. Zapoznaj się z polityką prywatności na każdej z tych stron. Nasz Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania stron trzecich.
 2. O ile nie określono inaczej, wszystkie materiały pojawiające się na niniejszej stronie, włącznie z projektem strony, logotypem, grafiką, układem oraz rozmieszczeniem stanowią wyłączną własność niniejszego Sklepu. Copyright © 2006, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Treści niniejszej strony można wykorzystywać jedynie na cele dokonania zakupu za pośrednictwem niniejszej strony lub złożenia zamówienia na niniejszej stronie, nie wolno ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Zabrania się kopiowania, powielania, modyfikowania, ponownego publikowania, przesyłania, zamieszczania, transmitowania czy rozpowszechniania materiałów pochodzących z niniejszej strony w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek metod bez uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie prawa, które niniejszym nie zostały wyraźnie udzielone, pozostają zastrzeżone. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie materiałów pojawiających się na niniejszej stronie może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych mających zastosowanie praw, a tym samym może skutkować nałożeniem kar na mocy prawa karnego lub cywilnego.

X. Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

 1. O ile nie określono inaczej, wszystkie materiały pojawiające się na niniejszej stronie, włącznie z projektem strony, logotypem, grafiką, układem oraz rozmieszczeniem stanowią wyłączną własność niniejszego Sklepu. Copyright © 2006, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Treści niniejszej strony można wykorzystywać jedynie na cele dokonania zakupu za pośrednictwem niniejszej strony lub złożenia zamówienia na niniejszej stronie, nie wolno ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Zabrania się kopiowania, powielania, modyfikowania, ponownego publikowania, przesyłania, zamieszczania, transmitowania czy rozpowszechniania materiałów pochodzących z niniejszej strony w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek metod bez uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie prawa, które niniejszym nie zostały wyraźnie udzielone, pozostają zastrzeżone. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie materiałów pojawiających się na niniejszej stronie może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych mających zastosowanie praw, a tym samym może skutkować nałożeniem kar na mocy prawa karnego lub cywilnego.

XI. Linki

 1. Niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które należą do stron trzecich i są przez nie prowadzone. Przyjmujesz do wiadomości, iż nie jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie takich stron ani za treści zawarte tamże lub udostępnione za ich pośrednictwem.

XII. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:
  • zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;
  • zmiany w sposobach dokonywania płatności;
  • zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.endtimestore.pl
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

Producenci